Styrelsemöte

Hej!

Styrelsemötet i oktober hålls den 3/10-18 kl. 19:00 i Skee IFs klubbstuga.