Dialogmöte i Skee skola 31/10

Strömstad kommun håller tillsammans med Polisen och Positiv utveckling i Skee  ett dialogmöte i Skee skolas matsal 31/10 -18 mellan kl. 18-20.

Först ger Polisen kort info om läget i Skee. Därefter diskuteras Skees utveckling i framtiden. Förslaget som diskuteras är ett förslag till översiktsplan FÖP).

Alla hälsas välkomna!

// Styrelsen