Skee skola bygger ut!

 

Lagom till skolstarten invigs nu tillbyggnaden på Skee skola

Detta är fyra extra klassrum med tillhörande grupprum som tas i bruk av årskurserna förskoleklass till åk 6. Med tillskottet har skolan 13 klassrum totalt, inklusive en musiksal.

Satsningen ger Skee skola en kapacitet på drygt 300 elever. Tillbyggnaden är utförd i två plan och ger Skee skola en total yta på 600 kvadratmeter.

Källa:

https://www.stromstad.se/specialsidor/nyheter/nyheterstartsida/lagomtillskolstarteninvigsnutillbyggnadenpaskeeskola.5.77f6cb8616488f763439e3ff.html