Styrelsemöte maj

Nästa styrelsemöte hålls den 9 maj kl. 19:00 i Skee IF: s klubbstuga.