Styrelsemöte april

Nästa styrelsemöte hålls den 11 april  kl. 19:00 i Skee IF.s klubbstuga.