Styrelsemöte

Hej!

Det är dags för styrelsemöte för föreningen 20 februari 2018 kl 19:00 i Skee IF.s klubbstuga. Alla välkomna!

Styrelsen.