Styrelsemöte december

Hej! Det är dags för årets sista styrelsemöte 11 december kl. 19:00 i Skee IFs klubbstuga. Hjärtligt välkomna!