HEM | OM OSS | KONTAKTA OSS

Verksamhetsberättelse för Positiv Utveckling i Skee år 2014/2015

Möten/Händelser:
 • Styrelsen har haft 7 st interna möte i styrelsen.

 • Önskemål från ungdomar i Skee om en Skateboardramp, de har varit i kontakt med kommun.

 • Möte med politiker: 13.8 -14 Socialdemokraterna. Lena Martinsson, Ronnie Brorsson och Ulf Gustavsson.

 • Vi var inbjudna till Folkpartiets grillfest hos Nilssons Bil i Skee.

 • Möte med Conny Hansson, Strömstad kommun.

 • Uppvaktning av Burger King Restaurang.

 • Samling av styrelse och råd vid Träckebro, bjöds på "lussekattor" 6.12 2014 Invigning av mötesplats i Skee.

 • Möte med politiker: 11.2 2015 "Alliansen" dvs Margareta Fredriksson (FP), Peter Dafteryd (C, Stefan Jensen (KD), Bengt Bivrin (MP).

 • Besök av Konståkningsklubben.

 • Möte med Statoil, Pernilla och Sara.

 • Peter Mårtensson informerade om ett intressant förslag "Utveckling av Handelsområde Bastekärr – Skee". Peter har informerat Strömstad kommun.

 • Inbjudna av Strömstad kommun för ett VISIONS möte 23.4-15.

 • Möte med Conny Hansson och Åsa Torstensson, Strömstad kommun.

Händelser i Skee
 • I kontakt med Ronnie Brorson, vill han att vi gör en prioriterad lista över vad som är viktigast att komma igång med i Skee.

 • Önskemål från föräldrar i Skee, cirka 15 ungdomar vill ha en Skateboardramp.

 • Frank har redogjort för lanskapsarkitekternas arbete och förslag, styrelse och kommun .

 • Viktiga saker vi jobbar med för att få till stånd eller ändring:
  - Beslysning Skee- Strömstad
  - Bättre skyltning vid södra infarten Skee
  - Gång och cykelväg på/vid Grålösvägen
  - Grålösvägen utfart på 164 vägen, för att minska olycksrisken 3-vägs korsning
  - Sänkt hastighet på 164
  - Framfört kyrkans önskemål om anknytning till gångväg från Skofabriken- -Kyrkan
  - Skees känslighet vid översvämning, diskuterat med kommun


 • Skolan i Skee, förskoleavdelningar, gymnastikbyggnad, är på gång 2015-16

 • Område för bostäder i Skee– då rekommenderar vi vattentornsberget.

 • Detaljplanen för "triangeln"Skee, ligger för upphävande.

 • Inga tomter på Bastekärr är sålda.

 • Strömstad konståkning har en hög aktivitet, duktiga ledare.

 • Lions HK, Strömstad gör ett bra arbete för ungdomar med ledare och föräldrar .

 • Statoil i Skee är en av 2 stationer bäst i Sverige, när det gäller volymförsäljning av drivmedel.


Vid pennan: Frank Sporre

« Tillbaka
 
POSITIV UTVECKLING I SKEE Skolvägen 10 (Gamla banklokalen) 452 60 SKEE
Epost. info@pu-skee.se

Bankgiro: 861-1824
POSITIV UTVECKLING I SKEE är en ideel förening med syfte att tillvarata den utveckling och byggnation som har påbörjats och som avser att påbörjas i Skee. Med en positiv anda ska vi påverka det som händer och se till att utvecklingen blir positiv för oss som redan har investerat i Skee och för kommande investerare, både privata och företag.
SPONSORER


Kjell-Åke Thelin Åkeri AB