HEM | OM OSS | KONTAKTA OSS

Verksamhetsberättelse för Positiv Utveckling i Skee år 2012/2013

Här följer en berättelse av verksamheten för PUS under året 2012-04-22 – 2013-04-22

Historik:
Frank Sporre tog initiativet till att samla en grupp privata och företagare med positiv anda i Skee. Den 22 april 2012 bildades den ideella föreningen. Vi fick vi en rivstart i samband med Valborgsmässofirandet den 30 april och kunde efter mötet med Ronnie Brorsson glädjande se att det fanns ett starkt intresse för att tillvarata och verka för Skees framtid och positiva utveckling. Medlemmarna ökade snabbt i antal och vi är idag ca 200 medlemmar med 120 hushåll/familjer. Vi har också fått låna en lokal och blivit generöst sponsrade med fina möbler.

Möten/Händelser:
 • Styrelsen har haft; 11 st interna möten i styrelsen, ca i gång i månaden.

 • 9 st möten med politiker i respektive parti, alla partier har bearbetats och informerats om Skee i stort samt om vikten av att de nu lyfter upp och prioriterar de frågor som gäller Skees framtida utveckling.

 • Gett svar till kommunen på den detaljerade översiktplanen för Skee med hjälp av svar från öppet hus den 30/6 samt medverkat vid kommunens möten för ÖP Strömstad.

 • Haft möte med VästArkiteter som redan 2011 gjorde en fin detaljplan för Skee.

 • Bildat ett kompetens RÅD som bistår oss i Styrelsen och haft 3 st. möten och bjudit dessa på hembakt och levande musik.

 • Tagit fram en egen hemsida.

 • Medverkat vid invigningarna av E6:an, Statoil och vägen Strömstad/Skee.

 • Medverkat i en rad olika artiklar i Strömstads tidning, sänt insändare och ledarartiklar, samt lokalradio. Aktivt påverkat lokala media att skriva om det som händer i Skee och det som borde hända i Skee.

 • Varit åhörare vid kommunfullmäktige den 25/10 då motionen för Positiv Utveckling i Skee antogs.

 • Sett det gamla caféet rivas och sett beslut på att stationen ska rivas/nyetableras.

 • Arbetat för fler bostäder i Skee och att snygga upp vid Träckebro.

 • Sänt många mail och haft många intressanta telefonsamtal som bidragit till att fler fått upp ögon för Skees som intressant samhälle, samt etablerat ett bra och värdefullt kontaktnät med intressenter.

 • Lämnat in ett medborgarförslag angående belysning på den nya vägen, vandrat in till Strömstad och presenterat förslaget för kommunfullmäktige den 14/2 2013.

 • Medverkat i kommunhuset vid inbjudan för brainstormingsmöten.

 • Medverkat vid kyrkorådet i Skee vid 2 tillfällen.

Arbetsgrupper/Områden:
Styrelsen har framförallt jobbat inom sina respektive områden: Industriområde/Bastekärr, Uppsnyggning av Skee, Bostäder och affärområdet Triangeln, tillsammans med Rådet som är vår inspiration och idégivare. De är också indelade i olika arbetsgrupper. Vi kommunicerar i huvudsak via mail och Dropbox och lägger där upp vårt material.

Övrigt:
Vi har under året haft olika möten inom våra olika arbetsgrupper/områden och lärt känna varandra och andra intressanta människor i Strömstad och Skee. Vi har uppvaktat varandra med blommor och fika. Den positiva och glada inställningen är viktig för oss och lägger grunden för att vi alla vill sträva och utvecklas tillsammans samt att det bidrar till att stimulera fler att jobba mot samma mål!

Vid pennan: Lena Wallin

« Tillbaka
 
POSITIV UTVECKLING I SKEE Skolvägen 10 (Gamla banklokalen) 452 60 SKEE
Epost. info@pu-skee.se

Bankgiro: 861-1824
POSITIV UTVECKLING I SKEE är en ideel förening med syfte att tillvarata den utveckling och byggnation som har påbörjats och som avser att påbörjas i Skee. Med en positiv anda ska vi påverka det som händer och se till att utvecklingen blir positiv för oss som redan har investerat i Skee och för kommande investerare, både privata och företag.
SPONSORER


Kjell-Åke Thelin Åkeri AB