HEM | OM OSS | KONTAKTA OSS

Positiv Utveckling i Skee

Detta är några av våra pågående punkter:
Vi har möten den andra onsdagen varje månad kl. 19.30 i vår lokal. Alla är hjärtligt välkomna. Vi har haft besök av politiker här i Skee för samtal och diskussion och representanter från PUS har varit hos Kommunen för fortsatta dialoger.

Detta är några av punkterna/frågorna som drivs:
  • Rondeller/skyltning, vägarbeten mm: Det har i dag tack vare att frågan lyfts, jämnats till vid Stationsvägen och nya skyltar har tillkommit kring Statoil. Det har även snyggats till vid Träckebro.

  • Förskola- Vi förordade förslaget av utbyggnad av förskolan i Skee, förutsatt att förslaget inte innebar någon tidförskjutning, viktigast är att det blir en utbyggnad omgående. Arkitekt Tomas Carlsson har färdigställt en ritning och allt verkade vara klart men just nu ligger ärendet hos Länsstyrelsen som tycker till och utreder om vattennivån i Skee. Vi följer denna utredning samt rådgör med expertis om vad som kan göras.

  • Vattennivån/översvämningsriskerna- En grupp i PUS arbetar med frågan och möten väntar med de som arbetar med frågan, eftersom den är en återkommande och viktig del för Skees fortsatta byggnation och utveckling. Vi har diskuterat ämnet internt och vi har förslag att på möjliga åtgärder och förbättringar.

  • Bostäder- Planen på att bygga uppe vid vattentornet ska tas upp. Det finns ingen detaljplan kring det området och det kommer tyvärr därför ta tid, vi ligger på så att planen proriteras av berörda politiker och tjänstemän. Byggplanerna kring/runt Lionshov vill man inte avfärda men den kommer i så fall ändras då risker för översvämningar finns.

  • Ishall- Lions hockey äger idag hyreskontraktet och ishallen ligger i dagsläget utanför föreningsnavet som ska fungera som en central för alla föreningar i Strömstad. Man ska nu framöver granska den riktiga kostnaden av ishallen då den inte är kostnadsfördelad/redovisad rätt idag och inte går att mäta. Det är viktigt för underhållet och bevarandet av ishallen att det sköts på rätt sätt. Vi ligger på så att frågan inte blir bortprioriterad och att kostnaderna kommer med i budgetprocessen.

  • Barn & Ungdom- Pengarna till Barn & Ungdom är avsatta på 500 000:-. PUS stödjer den ritning och modell som Kjell Hilmersson gjort som kommer att bli en kombinerad utomhus fritids aktivitet för barn i alla åldrar Skee.

  • Belysning-Cykelbana- Ansökan ligger fortfarande hos Trafikverket. Kommunen har avsatt halva beloppet än så länge. Vi arbetar aktivt med berörda parter så att frågan fortfarande är prioriterad och att pengarna finns kvar i budgeten.

  • Triangeln- Detaljplanen kring triangeln blir nollställd från och med den 1/1 2016 och då kan vi i PUS hjälpa till att ta fram förslag för den, kanske kan det höra ihop med grönområde och problemet med vattennivåerna.

  • Bastekärr – Verkar för områdets fortsatta möjligheter att utvecklas samt att få fram en livsmedelshandel i Skee, antingen på Bastkärr eller närmare Skee om möjligt.


« Tillbaka
 
POSITIV UTVECKLING I SKEE Skolvägen 10 (Gamla banklokalen) 452 60 SKEE
Epost. info@pu-skee.se

Bankgiro: 861-1824
POSITIV UTVECKLING I SKEE är en ideel förening med syfte att tillvarata den utveckling och byggnation som har påbörjats och som avser att påbörjas i Skee. Med en positiv anda ska vi påverka det som händer och se till att utvecklingen blir positiv för oss som redan har investerat i Skee och för kommande investerare, både privata och företag.
SPONSORER


Kjell-Åke Thelin Åkeri AB