HEM | OM OSS | KONTAKTA OSS
Debattinlägg "Fria Ord" Strömstads Tidning 20 oktober 2012

Upphäv livsmedelförbud på Bastekärr nu! För Strömstad och Skees bästa!

PUS har som huvuduppgift att verka för en positiv utveckling i Skee och att bidra till att göra Strömstads Kommun så attraktiv som möjligt för boende och framtida investerare. Det görs genom att samla in information och sprida vidare till våra invånare samt påvisa för politiker och tjänstemän hur Skee på bästa sätt kan bidra till denna utveckling.

PUS är imponerade av det mod och den framsynthet som flera politiker visat när det gäller synen på hur olika nyetableringar i Skee kan skapa ett betydligt attraktivare utbud totalt för Strömstads Kommun som helhet. Även Skees nya roll som den södra porten in till Strömstad har anammats på ett mycket positivt sätt.

Att påvisa att ett upphävt livsmedelsförbud på Bastekärr direkt kan skapa ett attraktivare och bredare handelsutbud för hela Kommunen med ett handelscentrum inom sällanköpsvaror som byggvaror, bil/båt/fritids tillbehör, sängar/möbler etc. gör att Strömstad som ort får ett komplett handelsutbud. Det skapar många nya arbetstillfällen och gör Kommunen mer konkurrenskraftig och attraktiv.

Att verka starkt för att etablera nya tomter i Skee för attraktiva boendeformer i form av lägenheter och villor, där tomtpriserna är hälften så höga som inne i Strömstads tätort med närområden samt dubbelt så stora till ytan kommer att locka fler boende till Skee och göra hela Kommunen mer attraktiv som inflyttningsort genom att kunna erbjuda ett varierande utbud av intressanta boenden i olika prisklasser och storlekar.

Att se möjligheterna att utveckla nuvarande idrotts/fritidsområde med kompletterande investeringar. Främst för att bredda hela Kommunens fritidsutbud för både den egna befolkningen och besökare utifrån som söker andra aktiviteter än handel som skapar viktiga aktiviteter som tål sämre väderförhållanden samt som går att utöva/bedriva året runt.

PUS beklagar däremot att delar av den Kommunala ledningen i Strömstad istället vill förvandla ett oerhört attraktivt handelsområde, som kan bli det perfekta komplementet till Nordby och dagens Centrumområde, till ett ogenomtänkt blandat handels- och industriområde. Där huvudargumenten är; för att ett beslut är ett beslut, för att få plats med de företag som idag inte ryms på Prästängen och som behöver flyttas från gamla E-lux området.

Det finns dock hopp om bättring och som tur är flera politiker och partier som nu börjar tänka om i frågorna om hur vi med Skees hjälp kan förbättra Strömstads kommun som helhet. Det känns förhoppningsfullt att fler och fler inser och kan erkänna att förutsättningarna och underlag har förändrats radikalt sen tidigare beslut togs. Att gamla besluten som togs var riktiga utifrån de underlag som fanns då men att fler nu har modet och framsyntheten att justera ett tidigare beslut utifrån nya förutsättningar.

TACK ALLA NI MODIGA OCH FRAMSYNTA POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN FÖR ERT FINA ARBETE MED VÅR GEMENSAMMA FRAMTIDA UTVECKLING!

Styrelsen PUS – Positiv Utveckling i Skee och Strömstad

« Tillbaka
 
POSITIV UTVECKLING I SKEE Skolvägen 10 (Gamla banklokalen) 452 60 SKEE
Epost. info@pu-skee.se

Bankgiro: 861-1824
POSITIV UTVECKLING I SKEE är en ideel förening med syfte att tillvarata den utveckling och byggnation som har påbörjats och som avser att påbörjas i Skee. Med en positiv anda ska vi påverka det som händer och se till att utvecklingen blir positiv för oss som redan har investerat i Skee och för kommande investerare, både privata och företag.
SPONSORER


Kjell-Åke Thelin Åkeri AB